Elin Horgen
Styremedlem Telefonnummer:901 56 086

Nyvalgt styremedlem fra Drammen GK, ingen alder, hcp 7,1

Elin har sin bakgrunn, utdannelse og erfaring fra reiseliv og ikke minst som flyvertinne/purser i SAS. Hun har både reist og bodd mange år i utlandet. Habil konkurransesvømmer i yngre år, nå er golfbanen arena for kampviljen.