Tilbudet med NSG Lojalitetskort gjelder ikke i juli, da vi har eget "JULITILBUD"

Booking: Booking i Golfbox eller pr tlf: 3129 7990.
1. Legitimasjon og bevis på betalt NSG-årsavgift må forevises før start.
2. Sjekk klubbens hjemmeside for flere detaljer: http://www.kjekstad-gk.no

Legg merke til at tilbudet ikke gjelder i juli, da vi har eget «JULITILBUD» i denne blide sommermåneden.