På Gjøvik & Totens trivelige 9-hullsbane på Sillongen, er du hjertelig velkommen med NSGs fordelskort:
Legitimasjon og bevis på betalt årsavgift må forevises før start.

Sjekk klubbens hjemmeside: www.gtgk.no.