Amanda eller Sildajazz; vi har plass

På Haugesund GKs 9-hulls bane på Kolnes, er du velkommen med NSGs fordelskort:
Legitimasjon og bevis på betalt årsavgift må forevises før start.
Sjekk klubbens hjemmeside: www.haugesundgolf.no for flere detaljer.