Først ut på Senior Tour i år igjen

På Huseby & Hankø GKs 9-hullsbane på Manstad ønsker vi hjertelig velkommen med  NSGs fordelskort:
Legitimasjon og bevis på betalt NSG-årsavgift må kunne forevises før start.
Sjekk klubbens hjemmeside for flere detaljer: www.hhg.no