Du kan komme langt ved å være god til å spille kort

På Imjelt Pitch & Putts 18-hullsbane på Andorsrud utenfor Drammen, er du hjertelig velkommen med NSGs fordelskort:

Legitimasjon og bevis på betalt NSG-årsavgift må kunne forevises før start.
Sjekk klubbens hjemmeside for flere detaljer: www.imjelt.no