10% hos Flight Park på Gardermoen

Medlemmer i NSG får rimeligere parkering på Gardermoen.

Husk å vise frem medlemskortet i NSG når du skal betale.

Rabatten er 10% på den til enhver tid gjeldende prisliste. Gå inn på www.flightpark.no klikk «Bestill».
Telefonbestilling gir ikke rabatterte priser.

Registrer deg
Ved første bestilling må du skrive «Medlem Norsk Senior Golf» og medlemsnummer i NSG i kommentarfeltet på skjemaet. Opprett eget passord.
Ved neste bestilling logger du deg på din egen personlige konto på www.flightpark.no.