Se alltid lyst på livet..

Det er med stor beklagelse vi registrerer store forsinkelser i busstrensporten i går. Dette er tatt opp på høyeste hold med transportøren og vi er lovet full skjerping.
I formildende retning er det heldigvis innspill fortsatt og det gode været gjør at det er mulig å sitte ute i solen og sikre god væskebalanse.
Enkelte spillere begynner å få grep om så vel køller som spilleplanen. Enkelte opplever banene som meget krevende og vi må kun appellere til den gode strategiske tenkeevne i kampen mot utfordringene.
Nok en lekker dag på banen idag og vi ønsker alle lykke til med turneringen som starter i morgen, og takker for utviste tålmodighet og positiv innstilling tross visse utfordringer.

Vi er bemerkelsesverdig flinke til å kose oss, og det bør vi være stolte av.