Velkommen som medlem i Norsk Senior Golf.
Om litt får  du en innbetalingsgiro med NSG medlemskort i posten.
Gjør deg kjent med NSG på våre hjemmesider og last gjerne ned kortversjonen av Turnerings-bestmmelsene.