19. februar er det tid for å minnes mannen som drev NSG fra kjøkkenbenken.

Ronald Campbell Gerrett Allison MBE (Født 13/8/38 – Død 20/11/17) var blant de første som fikk orden på «sysakene» og startet utviklingen av Norsk Senior Golf til en veldrevet og betydningsfull organisasjon.

I NSGs Jubileumsskrift 2015 står:
-Fra starten av sto styremedlemmene for all administrasjon på ulønnet basis. Etter hvert som aktivitet og medlemstall vokste, ble det nødvendig å ansette en deltids sekretær/kasserer, og Ron C Allison tiltrådde fra og med årsmøtet 1996 i 30 % stilling. Han etablerte hjemmekontor med stensilmaskin på kjøkkenbordet. All informasjon til medlemmene gikk i papirform, og ble stensilert og pakket på kjøkkenet hans.
Noen ivrige damer hadde også etablert en seniorforening som ble kalt NSG Damer. De hadde egne turneringer, og hadde bare et uformelt samarbeid med herrene. I 1998 ble det etter en viss diskusjon besluttet å forene NSG med NSG Damer. Forventet økt arbeidspress medførte at Ron ikke lenger hadde tid nok, og Bjørn Juvet ble ansatt i 60 % stilling.

Minnegudstjenesten  for Ronald
holdes i St Edmunds kirke, Møllergata 30, Oslo, på mandag 19 februar 2018 kl. 12:00.