156 seniorer på plass på Mar Manor Resort for å spille NSG Winter Tour.

1 Gunnar, Anny, Steinar, Asbjørn, Tom Arne og Tove-kopiSelv om enkelte ”kortreiste” også hadde funne veien, var det i hovedsak langveisfarende som kunne nyte opplevelsen av sol og varme igjen.  Som seg ”hør og bør” hadde både Norwegian og SAS latt et knippe golfbagger stå igjen på G:moen.

Det ble naturligvis et gjennomgående samtale emne fra første ”skademelding”.

Selvfølgelig er slikt en påkjenning når man skal spille golf, skjønt det i det minste en meget effektiv metode for å komme i snakk og bli kjent med det ”innerste” nye mennesker. Og det er jo også noe av hensikten med en slik tur som dette.

1 Sal 2I dag er det innspillsrunde, dog med en innlagt konkurranse. Spillerne i hver ball skal levere inn sine tre beste scores pr hull. Så teller vi opp til slutt og det skulle ikke forundre meg om det vanker både premier, overraskelser, stipend og gavedryss når vi samles i Clover Pub til ”AfteGolf” kl 19:00 for å avrunde dagen med så vel verbale som mer skummende forfriskninger.

Redaksjonen ønsker velkommen og gleder seg til fortsettelsen.