I dag kl 12:00 er siste frist for å melde seg på til Larvik 23. - 24

Vi minner spesielt alle kvalifiserte, som ikke har meldt seg på ennå  til å melde deg på i GolfBox innen 18. sept kl 12:00.

KLIKK HER og se om du er Kvalifiserte til Landsfinalen

NB! Dersom ledig plass innenfor klassen vil de påmeldte i den respektive klasse bli kvalifisert etter plassering på Oom-listen selv om de ikke er forhåndskvalifisert.

NSG Landsfinale spilles 23. – 24. september på Larvik GK. Her møtes de 100 beste spillerne for å kjempe om å bli ”Årets Seniorspiller” i sin klasse, og dermed sette et verdig punktum for sesongen 2017.

Faste klasser
Slik at alle spillere skulle få bedre oversikt på egen stilling er det i år innført ”faste klasser” for Order of Merit. Den klassen ditt hcp ”ga deg” ved sesongstart er også den klassen du skal kvalifisere deg gjennom til NSG Landsfinale.

(Felleslister, som brutto og netto kl 1-3, er lister for uttak. Her får spilleren OoM-poeng uten korreksjoner for klassen spilleren deltok i. Spillere som har spilt i ulike klasser som følge av varierende hcp vil som følge av dette ha ulikt OOM-resultat i fellesliste og klasseliste. (Som en kuriositet opplyser red. at dette gjelder for 16 % av spillerne.))

Sjekk selv
For å gi deg denne omfattende resultatservice har vi gjennomført et prøveprosjekt med en helt ny dataløsning, som har gjort arbeidet enklere og kontroll mer oversiktlig. Likevel fordrer NSGs poengsystem at det fortsatt gjøres en stor manuell innsats. Både av våre Turneringskoordinatorer og ”OoM-general” Helge Wangen, som svært motvillig må innrømme at feil kan forekomme.
Som at det pga teknisk feil står det 2016 (men riktig dag-mnd) på noen turneringer. Alle turneringene som er med i klassevis OOM for 2017 gjelder datoen i 2017. Feilen påvirker kun sorteringen. Adm i NSG har valgt å ikke prioritere opprettingen av dette utfra en kost/nytte-vurdering da listene forøvrig er riktige.
Derimot oppfordrer vi deg til å «koste på deg» en aldri så liten ”egenkontroll” av dine resultater.
Skjønt kjenner vi deg rett har du gjort det allerede.

Kvalifisering gjennom de klassevise OoM-listene gir følgende fordeling:
(K 1) OoM klasse 1                 12 spillere
(K 2) OoM klasse 2                 12 spillere.
(K 3) OoM klasse 3                 12 spillere
(K 4) OoM klasse 4                 12 spillere
(K 5) OoM klasse 5                 10 spillere
(K 6) OoM Region                     4 spillere
(K 7) OoM 70-Tour                   8 spillere

Vi gjør oppmerksom på at disse listene ikke er endelige, da det fortsatt står igjen noen turneringer på Senior Tour, samt Landsdelsfinaler, som også er tellende.

Landsdelsfinalene gir følgende plasser i NSG Landsfinale:
(K   8) Landsdelfinale Nord, Byneset 10. sept                        5 spillere   (1 fra hver klasse 1-5)
(K   9) Landsdelfinale Vest, Bjørnefjorden 10. sept               5 spillere   (1 fra hver klasse 1-5)
(K 10) Landsdelfinale Sør, Kragerø, 10. sept                          5 spillere   (1 fra hver klasse 1-5)
(K 11) Landsdelfinale Øst, Hakadal 9. sept                            15 spillere   (3 fra hver klasse 1-5)
(Se også TB2017 pkt 3.0 NSG Landsfinale.)

For å kvalifisere seg fra Landsdelsfinalen er det en forutsetning at spilleren har 7 tellende runder. Dersom en klassevinner, eller den  som kvalifiserer til en plass i NSG Landsfinale allerede er kvalifisert gjennom Senior Tour vil neste på resultatlisten bli kvalifisert.

Påmelding i GolfBox åpnet:
Som følge av at endelige lister ikke er klare før 12. september oppfordrer vi de 20 beste på hver av de klassevise OoM-lister om å melde seg på turneringen i GolfBox.
I kategoriene (K 6) OoM Region kan de 10 beste melde seg på og i (K 7) OoM 70-Tour er de 15 beste velkommen til å melde seg på.
Selv om du i øyeblikket er utenfor kvalifisert plass kan det godt hende at du klarer å kvalifisere seg gjennom de turneringer som gjenstår. Dessuten er deg jo mulighet for at noen foran på listen ikke kan delta i NSG Landsfinale.

Når de endelige listene over alle kvalifiserte er klare opprettes en ”Deltakerliste” i samsvar med påmeldingene i GolfBox.
Spiller(e) melder forfall fra deltakerlisten gir opprykk for neste spiller på listen for samme kategori.
Startliste opprettes fra revidert deltakerliste.

Havna rett utenfor døra på gjestgiveriet i Nevlunghavn er et fint sted å starte dagen…

Bestill hotell i tide:

Øyner du muligheten for å kvalifisere deg anbefaler vi å sjekke overnattingsalternativer allerede nå.

NSG har gunstig avtale med Nordic Choice Hotels, som har Quality Hotell Grand Farris og Farris Bad i Larvik.
På Farris Bad kan du benytte Bookingkode: TOURFINALE2017
Denne koden legges inn i feltet firma/kampanjekode – og kan kun benyttes i perioden 22-24 september.

Sjekk også sjarmerende Wassilioff i Stavern.
Hotellet ble etablert i 1844 av Michael Wassilioff (1814–1875) fra Riga som rømte fra tjeneste i det russiske militæret, med en skute som skulle til Stavern. Han ble der gift Anne Marie Jacobsdatter, som da var gårdeier der på kaien. Michael gjorde det om til bakeri og hotell, og etablerte dampskipsekspedisjon. I dag eies og drives hotellet av Camilla og Morten Christensen.

(NSG har reservert et begrenset antall rom som du kan ”overta” ved å sende en e-post til espen@seniorgolf.no. Prinsippet ”Først til mølla…” gjelder.)

Nevlunghavn Gjestgiveri er også en sjelden “perle”.

Påmelding i GolfBox KLIKK HER