NSG Turneringsbestemmelser er "dynamitt" i NSG.

Turneringsbestemmelsene i NSG har en eksplosiv evne til å engasjere.

Heldigvis er det en erfaren, tidligere skytebas som leder TK, så det skal nok gå bra i år også når han presenterer sprengstoffet for så vel KKer, fremmøtte medlemmer som styret.
Et vedtak sakset fra et styremøtereferat satte fyr på diverse meningsfylte medlemmers send-knapper og saken har spredd seg i sosiale media som ild i tørt gress.
Det har ført til mange meninger om mangt. Det til tross for at Turneringsbestemmelsene presenteres hvert år i forkant av NSG Årsmøte, hvor det også er åpent for synspunkter og drøfting.
Redaksjonen har bragt i erfaring at det er tradisjon for å finne fornuftige løsninger på det meste i dette forum. Det er i alle fall ikke spesielt hensiktsmessig å utvikle TB 2018 i sosiale media.

Bruk Klubbkontakten
Dagligleder Espen Olafsen oppfordrer alle meningsfulle NSG-medlemmer om å legge frem sine synspunkter og forslag for sine respektive KlubbKontakter. Det er KKene som har stemmerett på årsmøtet og de er også kan legge frem synspunkter og forslag.

Dette gjelder også for strategiforslaget styret ved strategigruppen skal presentere.

Medlemmer er selvfølgelig også velkommen til å delta, men har ikke stemmerett.