Hvilke regler gjelder for å melde seg av en turnering

Har du meldt deg på en turnering på Senior Tour, men finner mer eller mindre ”plutselig” ut at du ikke kan delta, kan du risikere å måtte betale både startavgift og greenfee.

weatherI NSG Turneringsbestemmelser (TB 2017) står det klart:
§ 1.4.3 Avmelding
Avmelding til turneringer gjøres på følgende måte:

·      Innen påmeldingsfristen er ute, skal man stryke seg selv i GolfBox. 


·      Etter at påmeldingsfristen har gått ut, og frem til kl 12:00 dagen før turneringsdato, skal avmelding meldes til NSG Påmeldingsansvarlig. (Kontaktinformasjon finner du på GolfBox under menyvalg ”Info” på siden for turneringen det gjelder.)

·      Ved avmelding gitt etter kl 12 dagen før turneringsdato, kan spilleren bli fakturert for full greenfee samt startavgift. Unntatt er i de tilfeller hvor spilleren kan dokumentere sykdom/skade. Ved gjentatte NS faktureres spilleren dobbel greenfee/startavgift.

Vi vet at det er litt av hvert som kan ”endre planene” for folk i vår alder, også etter at startlister er offentliggjort. Men vi ber innstendig om at du gir beskjed så snart du «værer» endring i ”timeplanen” din, øvrige aktiviteter og værmeldingen.
Det å endre startlisten gang på gang er ikke bare tidkrevende for klubb og turneringsledelse; det har også konsekvenser for de øvrige spillerne.
Som tilretteleggere og formidlere av ”Golfglede” er det vår oppgave å legge best mulig til rette for ”alle”. Noe som til tider kan være vanskelig når enkelte er mest opptatt av å gjøre det enkelt for seg selv. (Gammelt Fairway-ordtak)
For avmeldinger etter fristen kl 12:00 dagen før turnering vil vi skjerpe kravene til dokumentasjon av gyldig grunn.

Vi oppforder:
Har du ønsker for turneringen om starttid; gi beskjed ved påmelding.
Meld fra om endringer så fort du vet noe.
Om du vet at du ikke kan spille i regn og/eller fuktig, kaldt vær, meld deg heller av og spør så om det er plass om værforholdene bedrer seg.

Takk for oppmerksomheten og lykke til.