Etter hvert som banene i Norge gjøres klare for vinteren åpner Torreby GK for rimelig høst og vinterspill for kr 200,- frem til 15. april.

Med historie tilbake til middelalderen er det likevel ikke så «Harry» å dra til Torreby.

Det er ikke fullt så «Harry» å dra til Sverige som du kanskje tenker. I alle fall ikke om du tar med deg golfbaggen til Torreby i tillegg til handleposene du trenger på Nordby.
Første gang dette slottet nevnes i historien er inder middelalderen da den norske kongen Håkon V Magnusson gir et landområde til St. Michaels kappet i Tønsberg i 1317. (Båhuslen var da norsk og på denne eiendommen skulle det etter hvert utvikle seg et økonomisk eventyr tuftet på trelasthandel.)
Nå skulle verken kapellanen, nonner eller munker på golftur, den aktivitetene kom i gang på Torreby først på begynnelsen av 196o-tallet.

Det er ikke rent få golfspillere som opp gjennom årene har utviklet sine golfferdigheter på denne perlen av en golfbane, og nå er du på det hjerteligste velkommen i hele vinter frem til 14. april til å spille for kr 200,-

Sjekk hjemmesiden KLIKK HER