Asle P Johansen
Styremedlem, TK-leder og Turneringskoordinator Telefonnummer:913 23 850

P´en står sannsynligvis for "Propell"

Asle P er en kraft som tilfører NSG mer «energi» enn de fleste har godt av å vite. Den erfarne entreprenøren trives best i «felt» der aktivitetene skjer og «Golfgleden» skapes. Asle P sitter i styret, er meget aktiv spiller og har overordnet ansvar for gjennomføring av uttaksturneringene.