Anne Ki Klemetsen
3. Varamedlem Telefonnummer:930 52 193

Nyvalgt som vara til styret fra Hof GK, ingen alder, hcp 17,4

Anne Ki er utdannet sykepleier fra Norland Fylkes Sykepleierskole. Hun har jobbet mange år innen administrasjon og ledelse og ikke minst som Bedriftssykepleier.  Golf har vært en «kronisk» beskjeftigelse siden-99 for lederen av damegruppa i Hof GK.