Geir Rune Djuve
Styremedlem Telefonnummer:928 28 698

Nyvalgt styremedlem fra Stavanger, 53 år og 4,8 i hcp. Velkommen ombord.

Geir har over 25 års erfaring innen oppstrøms olje- og gassindustri. Han har solid erfaring fra hele produksjonsfeltet og besitter inngående teknisk kunnskap.