Turneringsadministrator søkes til Norsk Senior Golf

Norsk Senior Golf ønsker å styrke og sikre utviklingen av «Golfgleden» ved å knytte til seg en person som skal ha ansvar for turneringsvirksomheten.


NSG er en frivillig, uavhengig organisasjon, assosiert med NGF, og arrangerer turneringer for golfspillere 50+ på ca 75 baner i Norge.
NSGs terminliste inneholder ca 140 turneringer på Classic Tour, Mini Tourer, NSG Lagmesterskap, Lagserie Match og NSG Landsfinale.

NSG tar også ansvar for uttak og økonomisk bistand til et betydelig antall representasjonsspillere til ulike Europamesterskap og landskamper


Som Turneringsadministrator (TA)
er utviklingen av NSG Terminliste ditt viktigste bidrag til det teamarbeidet som vi kaller å skape Golfglede.
Det krever god dialog med klubbenes daglige ledere, sportslige ledere og NSGs Klubbkontakter, og tett samarbeid med NSGs Turneringskoordinatorer, som gjennomfører hver enkelt turnering.
Tilstedeværelse på et utvalg uttaksturneringer er en del av utviklingsprosessen, da TAs oppgave også vil være å bidra til utvikling av NSGs turneringstilbud, herunder NSG Lagserie, NSG Lagmesterskap og NSG Landsfinale.

Vi lar damelaget, som vant landskampen mot Portugal i våres, stå som et frodig symbol på Golfgleden.

Golfglede, helse og humør
Som Turneringsadministrator bidrar du til helse og humør gjennom å legge til rette for en omfattende sesong på Classic Tour, som er begrepet for «Golfgleden» i praksis.
Du må trives med å gjøre godt for andre, og vi verdsetter nye ideer for hva vi kan gjøre, men viktigst er at vi gjør det vi kan – i tide. Kall det gjerne gjennomføringsglede.

Du må også beherske at det alltid er noen som mener at du burde gjort ting annerledes. (Husk det er minst like mange meninger om golf som det er golfspillere).
Har du derimot funnet indre ro og varm begeistring for spillet, som mestringsarena og sosial møteplass, tror vi du kan ha stor glede av denne jobben.

NSG
-stiller ingen formelle krav til utdannelse, men du bør ha noen av NGFs kurs om turneringsledelse og regelforståelse i «baggen».
-håper du har funnet en indre ro og varm begeistring for golfspillet som mestringsarena og sosial møteplass.
-ønsker at du behersker så vel Excel som GolfBox.
-vet at du har levd en stund og blir mer og mer glad for at du gjør det.
-forutsetter at du trives med å samarbeide for å gjøre godt for andre.
-verdsetter at du er fleksibel nok til å jobbe døgnet rundt når det trengs, men strukturert nok til å unngå det.

Stillingsbeskrivelse laster du ned her og eventuelle spørsmål stilles til daglig leder Espen Olafsen. Oppgaven som TA er en timelønnsbasert deltidsstilling (inntil 1/3 årsverk).

 Søknad med CV og referanser sendes til admin@seniorgolf.no