Kandidater til NSGs styre ønskes

Valgkomiteen i NSG er i gang med å forberede valg på styremedlemmer og vararepresentanter på årsmøte i februar 2020.
Styret består av 6 medlemmer og 3 vararepresentanter.
For å kunne videreføre sitt gode arbeid for å fremme golfglede, helse og humør gjennom sin brede konkurransevirksomhet, trenger NSG et godt styre.

Vil du være på laget, eller kjenner noen som du mener bør bidra her; kontakt en i valgkomiteen innen utgangen av november.

Valgkomiteen for 2020

Helge Wangen   helge@wangenconsult.no

Inger Torp            inger@sponsor-link.no

Oddleif Olsen      olsenoddleif@gmail.com

Vara: Harald Grande haraldgrande57@gmail.com