Informasjon fra NSG Valgkomité

Norsk Senior Golf (NSG) er en veldrevet organisasjon i vekst. NSG arrangerer årlig ca 140 turneringsdager på 80 ulike baner for snaut 2.800 medlemmer.
For NSG er det overordnede målet å skape:
Golfglede for spiller fra 50+ gjennom et variert tilbud av turneringer.

Det kan høres enkelt ut, men det er mange veier til dette målet. Først og fremst på grunn av varierende ferdighet, alder, kjønn og den enkeltes opplevelse av "Golfglede". Disse elementene er grunnlaget for NSG’s virksomhet.
NSG har gode relasjoner til Norge Golfforbund og golfklubbene hvilket er en grunnleggende forutsetning for vårt unike aktivitetstilbud for seniorgolfspillere.
Styret i NSG består av medlemmer fra store deler av Norge og valgkomiteen ønsker kontakt med mulige kandidater til det kommende styret for sikre nye impulser, ny kompetanse, erfaring og engasjement.

Del din golfglede med flere
Fremtidens styremedlemmer besitter i tillegg til egen golfglede om omtanke for andre, erfaring og kompetanse innen styrearbeid. Med bakgrunn i ledelse, økonomi, jus, kommunikasjon eller markedsføring har du gode forutsetninger for å bli en god bidragsyter til NSGs utvikling.
Det er heller ingen ulempe om du besitter en evne til strategisk og systematisk tenkning om du vil bli med på gjøre NSGs aktivitetstilbud enda mer attraktivt.
Vi vet at mange av NSGs medlemmer har relevant kompetanse og erfaring. Om du i tillegg kjenner at du har lyst, tid og anledning til å være med og bringe NSG videre håper vi du finner motivasjon og inspirasjon i å være med å glede andre, og føle at det blir satt pris på. NSGs operative stab er en energisk gjeng med stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne.

Bli en del av et inspirerende nettverk og mye golfglede. 
Om du kjenner et lite snev av lyst til å være med, send oss noen ord om deg selv sammen med din CV. Vi tar gjerne imot tips om kandidater, men påse at du har fremmet forslaget for vedkommende før du sender det til oss.

Golfglad hilsen

Valgkomitéen for Norsk Senior Golf (NSG)

Astri Liland, Helge Wangen og Oddleif Olsen.
Innspill og forslag sendes til følgende e-postadresse: astri.liland@landbruk.no