Sommertilbud på Drøbak og Moss & Rygge og velkommen til Gjersjøen - og Bryne.

I år må de fleste av oss fly for egen maskin; lavt og sakte i hele Norge. Foto: NSG Arkiv

2020 blir året – og sommeren – der det virkelig går opp for oss hvor mye flott vi kan se, gjøre og oppleve i vårt eget land. Spiller du i tillegg golf er det knapt grenser for hva du kan finne på.
Med «nyinnmeldte» Gjersjøen GK rett syd for Oslo og sommertilbudene på Drøbak og Moss & Rygge er det 86 klubber med i NSG Lojalitetskort.
Gledelig mange som nå tilbringer sommeren i Norge får dermed et kjærkomment bidrag til å få litt mer ut av «Feriepengene».
Vi retter en stor takk til alle klubber som ser verdien av å la seniorene i NSG komme på besøk og skape nye opplevelser og utvikle sine ferdigheter.
Mulig vi er  litt «godtroende» men vi tror at spillere som dyrker mangfold og nye utfordringer i sine golfopplevelser utvikler seg selv, spillet og ikke minst lojalitet til golf og sin egen hjemmeklubb.

Sommertilbud fra Jæren
Bryne Kro & Hotell har i samarbeid med DinGolfreise.no har vi laget en god pakke med spill på ulike baner i distriktet.

Bryne Kro & Hotell har en av Norges flotteste Chip & Put baner, hvor gjester også har fritt spill under heler oppholdet.

Her er en nyttig og lønnsom link:

https://www.dingolfreise.no/golfreiser-i-norge/