NSGs nye brosjyre lanseres i dag i forbindelse med Golftinget

Det er tid for samling av hele Golf-Norge under Golftinget på Gardermoen i helgen.
Der skal de blant annet vedta den nye Virksomhetsplanen 2020 – 23 og vi i Norsk Senior Golf synes det er rørende at NGF i sin visjon konkluderer med:
Vi sprer golfglede i Norge.

Golfspillere er forberedt på alle typer overraskelser: Foto: Rainman

Golfglede har medlemmene i NSG spredd siden 1990 og vi er ubeskjedne nok til å ta det som en tillitserklæring at også NGF griper muligheten til være «Golfgledespredere».
Golf er, i sitt tidvis svært krevende mangfold, først og fremst tuftet på gleden over å mestre og ha det moro sammen med andre.
Noen få lykkes med å bli «verdens beste», andre er «verdensmestre» uansett hva som skjer, mens de fleste av oss nyter de gode slagene, forbanner de dårlige og jobber tålmodig med å  bli litt flinkere til å unngå situasjoner der vi i stillhet brøler «Er´e muuuuuuulig».

Nettopp mulighetene er det fantastiske med golf; der det mulige lett blir umulig og det umulige plutselig er mulig.
Som for eksempel å se at grunnfjellet i golf i Norge, seniorene (de over 50) kanskje er de som  har tid, råd og mulighet til, –  og virkelig brenner for det som NGFs Virksomhetsplan sier vi skal:

  • Skape livslang golfglede for alle involverte.
  • Gi et godt golftilbud både til de som vil drive mosjonsidrett og til de som ønsker å prestere på høyt nivå.
  • Tydeliggjøre golfens fortrinn overfor politiske myndigheter sentralt, regionalt og lokalt.
  • Skape aktivitet for barn og voksne og bidra til å løse samfunnets helsepolitiske mål.
  • Bidra i utviklingen av de organisasjoner vi er en del av
Golf byr på alle mulige og umulige overraskelser. Foto: NSG

Vi som har levet en stund må i større grad være villige til å dyrke det fantastiske grunnlaget som gjør at de unge kan utvikle seg og vokse til verdifulle seniorer.

NSGs bidrag i så måte er i korte trekk beskrevet i vår nye brosjyre som du laster ned HER