NSG har kun to "fast" ansatte, men i tillegg har vi meget engasjerte frivillige som er med å spre "Golfgleden" som Turneringskoordinatorer. Også styre- og komitemedlemmer er presentert her.

  • Alle
  • Administrasjon
  • Komiteer
  • Styret