Sissener Classic Tour avlyst og NSG Lagserie Match på vent frem til 20. mai.

Naturlig nok er NSG underlagt myndighetenes, NIF og NGFs restriksjoner når det gjelder å komme gang med Sissener Classic Tour og NSG Lagserie Match.

Det er nå «tindrende klart» at vi må vente til tidligst 20. mai før vi får vite noe mer om de regler og råd som vil gjelde for «Trinn 2» av gjenåpningsplanen.

For Sissener Classic Tour innebærer dette at alle turneringer får status «Avlyst» mens vi vi vurdere om det er mulig å sette inn enkelte turneringer når vi kommer i gang.

For NSG Lagserie Match betyr dette at frist for ferdigspilt første runde er utsatt inntil ny beskjed gis.

Med dagens nasjonale reglement kan følgende turneringer gjennomføres:

  • Klubbturneringer for deltagere fra samme kommune
  • Turneringer for barn og unge under 20 år fra samme turneringsregion
  • Toppidrettsarrangement

Regioner med strengere tiltak enn de nasjonale kan ikke gjennomføre turneringer.

Redaksjonen henviser til følgende informasjonskilder:

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/koronavirus/

Følg også med på nettstedet til den kommunen du bor/befinner deg i

Redaksjonen har erfart at det som kan se ut som et lys i enden av tunnelen var et møtende tog og endrer nå anbefalingen om innkjøp av en lubben familie-tube med tålmodighetskrem til å gjelde hel- og halvpall med 10-litersspann av samme krem.

Og så må vi tross alt glede oss over at vi kan spille og trene mens vi venter på å komme gang.