Unngå å tape lengde

De fleste seniorer resignerer for tidlig når de begynner å tape lengde på slagene. Det mest nærliggende å tenke for de fleste er at det har noe med styrke å gjøre. Dermed skal de ta i alt de kan og dermed blir alt enda verre. En viktig faktor for å beholde lengden er derfor å ta det med ro og ta en titt i baggen.  Det kan joo hende at du har gått glipp av utviklingen på utstyrsfronten.

Sjekk også denne siden om du vil beholde både lengden og golfgleden jo eldre du blir

Utstyrsprodusentene har for lengst tatt inn over seg at den viktigste målgruppen er godt voksne spillere. Derfor har de utviklet både køller, baller og ikke minst skaft som gir spillere med lavere svinghastighet en ny opplevelse hva gjelder balltreff, lengde og kontroll.
-Utviklingen av nye, lettere og sterkere materialer har gitt oss nye muligheter for å legge mest mulig av tyngden i køllehodene så lavt som mulig. Dermed blir det lettere å få ballen opp, forteller Henrik Spørck i Callaway. –Som oftest er det mangel på høyde som ”spiser” lengde. Om du slår driver skal ballen treffe fairway i en 37 graders vinkel for å gi optimal rull. Ballen må opp i lufta for å gjøre ballbanen så effektiv som mulig.
Utstyrsprodusentene har også begynt å forstå at damer er en viktig kundegruppe. Køller og skaft spesielt utviklet for lavere svinghastigheter er nye satsingsområder. Vi nevner positive ”nyvinninger” som ultralight-skaft og wedger spesielt tilpasset kvinner.

I proshoppen på Drøbak golfklubb finner vi Jim McGowan midt i et hav av pappesker. Hans umiddelbare svar når jeg spør om utstyrsvalg for seniorer er:
-Mange seniorer tenker ikke på at køllene de har, er fra en tid da de ikke var seniorer. Det er en dårlig kombinasjon når du svinger saktere og ikke kjenner til mulighetene ny utstyrsteknologi gir deg.
-De fleste har for stive køller, og et tydelig tegn er når du opplever at du slår like langt –eller kort – med de lange jernene.
-Det er helt bortkastet å dra på mange køller for samme lengde, sier Jim og forsvinner bak en eske. Poenget er å ha køller som gir deg et bredt spekter av slag.
-Det ligger enormt mye potensiell golfglede i å finne sin svinghastighet, og så finne skaft tilpasset den, forteller Henrik.
-Når skaftene i tillegg er lette, og tyngden ligger i bunn av køllehodet, blir balltreffet både lavere og mer kraftfullt.
-Spesielt vil damer ha stor glede av fairwaywooder, da de gjerne går betydelig lenger enn hybridene, tilføyer Henrik omsorgsfullt.

Både Henrik og Jim nevner ofte svinghastighet.
-Alle som driver med golfkøller har nå teknologi og utstyr som finner ut hastighet og kraft i slaget. Ta en protime og vi finner fort ut hvilket utstyr som passer til din sving.

Så i stedet for å irritere deg over ustabilt spill med køller tilpasset en annen tid teknologi og alder, er det kanskje på tide å sjekke hvilken teknologi som er tilpasset din alder.
Det finnes køller som får opp ballen uansett alder…