På Askim GKs 9-hulls bane gjelder følgende betingelser med NSG Lojalitetskort

Booking: Golfbox eller startbod tlf: 945 41 322. Utenom åpningstid benytter du greenfeekasse i Servicebygget.
1. Legitimasjon og bevis på betalt årsavgift må forevises før start.
2. Sjekk klubbens hjemmeside: www.askimgk.no