På Romerike GKs 18-hulls bane på Aursmoen gjelder følgende for bruk av NSG Lojalitetskort:

Starttider: Mandag-fredag 07:00 – 14:00
Booking: Booking i Golfbox eller pr tlf: 9540 8500.
Antall runder: Alle medlemmer som fremviser NSG kortet får kr 100,- i rabatt på greenfeeavgiften på 3 runder i året hos oss.
Andre forhold:
1. Legitimasjon og bevis på betalt NSG-årsavgift må forevises før start.
2. Sjekk klubbens hjemmeside for flere detaljer: post@romerikegk.no