På Bamble GKs 9-hulls bane på Kjørstad ved Valle i Bamble, gjelder følgende for NSGs Lojalitetskort:

Starttider: Alle hverdager før kl 1400 i hele sesongen.

Booking: Golfbox eller startbod tlf: 3597 6501.

Greenfee: 3 runder til 50% av full greenfee.

Andre forhold:
1. Legitimasjon og bevis på betalt årsavgift må forevises før start.
2. Sjekk klubbens hjemmeside: www.bamblegolfklubb.no.