På Borregaard GKs 9-hulls bane på Opsund, gjelder følgende for NSGs Lojalitetskort:

Booking: Golfbox eller pr tlf: 6912 1500.
1. Legitimasjon og bevis på betalt årsavgift må forevises før start.
2. Sjekk klubbens hjemmeside: www.borregaardgk.no for flere detaljer.