På Byneset GKs flotte 18-hulls bane i Spongdal, gjelder følgende for NSGs Lojalitetskort:

Booking må skje til Proshop tlf: 7259 5151.
1. Legitimasjon og bevis på betalt årskontingent må forevises før start
2. Sjekk klubbens hjemmeside: www.bynesetgolf.no for flere detaljer