Tilbudet med NSG Lojalitetskort gjelder også i juli, se under.

Booking: Booking i Golfbox eller pr tlf: 3129 7990.
1. Legitimasjon og bevis på betalt NSG-årsavgift må forevises før start.
2. Sjekk klubbens hjemmeside for flere detaljer: http://www.kjekstad-gk.no

Legg merke til at tilbudet nå også gjelder i juli, og vi ønsker å se enda flere NSG-medlemmer på den flotte banen vår denne blide sommermåneden.