På Arendal & Omegn GKs 18-hulls bane på Nes Verk, gjelder følgende for bruk av NSGs Lojalitetskort:

Vær oppmerksom på at NSG Lojalitetskort ikke gjelder i sommerferie-ukene 26 – 32.

Booking: Golfbox eller pr tlf: 3719 9030
1. Legitimasjon og bevis på betalt NSG-årskontingent må forevises før start
2. Sjekk detaljer på klubbens webside: www.arendalgk.no