Du behøver ikke å ha et søskenbarn på Gjøvik for å spille på Toten...

På Gjøvik & Totens trivelige 9-hullsbane på Sillongen, er du hjertelig velkommen med NSGs Lojalitetskort:
Legitimasjon og bevis på betalt årsavgift må forevises før start.

Sjekk klubbens hjemmeside: www.gtgk.no.