Velkommen med NSG Lojalitetskort

På Grenland GKs 18-hulls bane ved Luksefjell er det bare å komme for hyggeligfordelskortspill

Legitimasjon og bevis på betalt årsavgift må forevises før start.
Sjekk klubbens hjemmeside: www.grenlandgolf.no for flere detaljer.