Hyggelig om du tar en tur innom enten du er ferierende eller fastboende

På Grimstad GKs 9-hulls bane i Vikkilen nordøst for byen er du velkommen med NSGs Lojalitetskort:

Rabatt 30% ukedager mellom kl. 10 og 14, ellers full pris.
Tilbudet gjelder ikke i juli eller i helger/helligdager.

Det må fremlegges medlemskort i NSG som attesteres med sted og dato.
Antall spill pr. person: maks 3 pr. år.
NSG spiller må ha full spillerett i sin moderklubb.

Legitimasjon og bevis på betalt NSG-årsavgift må forevises før start.
Sjekk klubbens hjemmeside for flere detaljer: www.grigk.no