Overraskende hyggelig (smiler). Både folk og og bane...

På Hof GKs 9-hulls bane ved Haugestadvatnet i Hof er du velkommen med NSG Lojalitetskort.
Legitimasjon og bevis på betalt NSG-årsavgift må forevises før start.
Sjekk klubbens hjemmeside for flere detaljer: www.hofgolfklubb.no