Ingen sommer uten en sving innom Hvaler

På Hvaler GKs sjarmerende 9-hulls bane på Kirkøy, er du velkommen med NSG Lojalitetskort.

Legitimasjon og bevis på betalt årsavgift må forevises før start.
Sjekk klubbens hjemmeside: www.hvalergk.no for flere detaljer.