Bedre med fisk på kroken enn en hook med driven.

På Kongsberg GKs naturskjønne 18-hulls bane på Skollenborg er du alltid velkommen med NSG Lojalitetskort.

Og kanskje du kan fange en fin laks underveis..

Aktuelle spillere kan ikke ha fjernmedlemskap i norske golfklubber.
Legitimasjon og bevis på betalt NSG-årsavgift må forevises før start.
Sjekk klubbens webside: www.kongsberg-golfbane.no for flere detaljer.