Mer en sildefiske og klippfisk...

På Kristiansund & Omegn GKs 9-hulls bane på Omsa øst for byen ønsker vi deg velkommen med NNSG Lojalitetskort:

Legitimasjon og bevis på betalt NSG-årsavgift må forevises før start.
Sjekk klubbens hjemmeside for flere detaljer: kristiansund.golf@gmail.com
954 90 720