Hyggelig om du kunne ta deg en en sving innom i sommer.

Velkommen med NSG Lojalitetskort til Mandal GKs 9-hulls bane på Skjebstad.

Mandal Klubbhus
Starttider: Alle hverdager før kl 1400 unntatt i juli.
Booking: Golfbox eller pr tlf: 938 35 540.

Greenfee: 3 runder for greenfee kr 250,- i hele sesongen med unntak av juli.
Andre forhold:
1. Legitimasjon og bevis på betalt NSG-årsavgift må forevises før start.
2. Sjekk klubbens webside: www.mandalgk.no