Hyggelig om du kunne ta deg en en sving innom i sommer.

Velkommen med NSG Lojalitetskort til Mandal GKs 9-hulls bane på Skjebstad.

Mandal Klubbhus
Starttider: Alle hverdager før kl 1400 unntatt i juli.
Booking: Golfbox eller pr tlf: 3826 0031.

Greenfee: 3 runder for greenfee kr 200,- i hele sesongen med unntak av juli.
Andre forhold:
1. Legitimasjon og bevis på betalt NSG-årsavgift må forevises før start
2. Sjekk klubbens webside: www.mandalgk.no