Om du ikke rekker Krøderbanen, så kan du jo ta med jernene dine til oss.

På Norefjell GKs 18-hulls bane på Noresund er du på det hjerteligste velkommen med NSG Lojalitetskort..

Norefjell 2

Starttider: Alle hverdager før kl 1400.
Booking: Booking i Golfbox eller pr tlf: 3214 7385.
Antall runder: 3 runder til 50% av full greenfee i hele sesongen.
Andre forhold:
1. Legitimasjon og bevis på betalt NSG-årsavgift må forevises før start.
2. Sjekk alle detaljer på klubbens hjemmeside: www.norefjell-golf.no.