Velkommen til fjells og topp golf

På Skei GKs 18-hulls bane på Skeikampen i Gausdal er du velkommen med NSG Lojalitetskort:

Starttider: Hele dagen fra mandag til fredag hele sesongen.
Booking i Golfbox eller pr tlf: 4163 5416.
Antall runder: 3 runder alle hverdager for NSG-medlemmer i løpet av hele sesongen.
Greenfee: 50% av normal greenfee.

Legitimasjon og bevis på betalt NSG-årsavgift må forevises før start.
Sjekk klubbens hjemmeside for flere detaljer: www.skeigolf.no