Snakk med Sissener om hyggeligere avkastning på kapitalen din.

Norsk Senior Golf og SISSENER AS, har inngått en samarbeidsavtale med formål å være en positiv bidragsyter for NSG og dens medlemmer gjennom turneringer og andre aktiviteter.

SISSENER Canopus er et fond skapt av investorer – for investorer.
Fondet er tilrettelagt for de som ønsker å tjene penger, og ikke for å dekke markedseksponeringen som andre tradisjonelle fond!

Vi forvalter dine penger som våre egne.
Vi har stor tro på det vi gjør, og har helt siden fondets oppstart selv investert våre egne penger i SISSENER Canopus. At din kapital blir forvaltet på lik linje med våre egne innskudd, mener vi gir gode resultater over tid, samt en viss trygghet for deg som investor. Vår filosofi er å levere en jevn og solid risikojustert avkastning til våre investorer, hvilket vi har oppnådd siden oppstarten av SISSENER AS i 2009.

SISSENER Canopus et aktivt forvaltet globalt fond som kombinerer aksjer, obligasjoner, kontanter og andre finansielle instrumenter i samme portefølje. Denne fleksibiliteten gir oss muligheter til å tjene penger uavhengig av den generelle markedsutviklingen, og å beskytte kapitalen i fallende markeder.
Du finner mer informasjon om fondet og våre resultater på vår hjemmeside KLIKK HER