En opplevelse av de sjelden ved foten av mektige Lønahorgi

På Voss GKs 9-hulls bane ved Lønavatnet nord for Voss sentrum er du velkommen med NSG Lojalitetskort.

Der får du 15% rabatt på våre faste priser for greenfee alle dager. Det er ingen begrensning i hvor mange runder du kan spille.

Booking: Booking i GolfBox eller pr tlf: 4000 4490.

Legitimasjon og bevis på betalt NSG-årsavgift må forevises før start.

Sjekk klubbens hjemmeside for flere detaljer: www.vossgolf.no