Tidkrevende nøyaktighetsarbeid er ikke gjort i en bråvending.

Redaksjonen får stadige henvendelser om føring av de mange OOM-listene og vi kontaktet derfor vår utmerkede og intenst arbeidende «Listefører» Helge Wangen, som for øvrig må være en av de mest drevne Excel-magikere vi kjenner.

Helge redegjør:
Våre turneringskoordinatorer har travle tider om dagen og vi søker stadig å finne løsninger som kan effektivisere arbeidet med listeføringen.
Vi innførte endringer i de klassevise OOM-listene som har redusert arbeidet med klasseflyttinger og vi har stort sett klart målet om oppdaterte klassevise lister hver uke.
Vi har nå prøvd å lage mer effektive rutiner for å føre uttakslister fra de store turneringene. For uttak 2019, samt brutto- og nettolisten for 2018, er det tatt i bruk mer automatiserte datarutiner for å lage listene. Dette er årsaken til at uttakslistene for 2019 først nå er blitt oppdatert med alle turneringene.
Nye rutiner skaper selvsagt rom for feil i dataprogrammene som ikke er avdekket i testingen. Vi er derfor avhengig av hjelp fra dere for å avdekke eventuelle gjenstående feil (som vi håper er tilnærmet null).
En ekstra utfordring er at det oppsto problemer med Golfbox samtidig som listene ble registrert idag. (4. juli)

Redaksjonen tilføyer at det er lov å utvise en viss tålmodighet i tillegg til iver og entusiasme. Det er enda varmere inne på kontoret i disse dager,  for der er det knappest et vindpust…
Og du kan tenke selv hvordan det ville gå med innbunken om det ble gjennomtrekk.