Trivelig på Molde og Kristiansund i helgen

I forrige artikkel hadde vi ikke stort å vise til fra Nord-Vestlandet, men nå har vi fått fine bilder fra NSGs regionale Turneringskoordinator Odd Einar Gussiaas.
Her har turneringskoordinator Eiliv Solheim sneket seg med på begge bilder sammen med sjefen for sekretariatet.

Vinner kl. 4, Ole Kårvåg til venstre.
Vinner kl. 5, Oddny Mokkelbost til høyre.