taiga Tour er også en sosial happening som trekker deltakere fra hale landet.

Høy sosial faktor er en viktig del av golfopplevelsen på Taiga Tour. Foto: Erik Økseter

506 er nå bekreftet startklare for Taiga Tour som starter på Sorknes torsdag.
Gjengen – for ikke å si «Golfnomadene»  fra Kristiansund er allerede på plass i duskregnet på Sorknes, i følge Eiliv Solheim, Kristiansund & Omegn GK.

NSGs utmerkede og allestedsnærværende «Taiga-general» Erik Økseter skriver:

-Det er gledelig mange påmeldte til Taiga Tour, og alle fire baner er nå fullbooket og vel så det. Mulighet for ytterligere påmeldinger er nå stengt.

Noen spillere er fortsatt på ventelisten og vil få beskjed straks det er en mulighet, skjønt med det været som er meldt i helgen er det neppe noen som trekker seg.

Grunnet Corona situasjonen, legger vi om startopplegget til løpende start fra hull 1 og 10 på i hvert fall de tre første banene.

På Sorknes GK vil første start være kl 11:00, mens første start på Elverum og Trysil GK vil være kl 09:00. Detaljene vedrørende startopplegget på Konsvingers GK kommer senere.
Med så mange som 130 spillere, må vi forvente en liten pause når man runder etter 9 hull. Dette vurderes som et bedre alternativ enn å sende ut 112 spillere i første startgruppe og så ca  20 spillere ved 14 -tiden, og som da ikke blir ferdige før ved 18.30-19-tiden.
Om noe synes uklart eller man har spesielle ønsker ang starttid etter dette nye opplegget, vennligst send e-post til undertegnede (erik.okseter@gmail.com) i løpet av denne uken.