NSGs tittelsponsor SISSENER kan lære deg mer om "gavene som vokser"

Først vil vi takke for den verdifulle støtten SISSENER gir oss i Norsk Senior Golf slik at vi kan styrke aktivitetstilbudet for å fremme Golfgleden for våre medlemmer.
Gjennom sine fond har SISSENER bidratt til «glædelig» avkastning for sine kunder i en årrekke.

KLIKK HER og få informasjon om investeringsmuligheter.

Du kan også kontakte Jon Pettersen på tlf.: 900 33 337 om det er noe du ønsker å vite mer om

Vi tror på det vi gjør. Derfor investerer vi våre egne penger i fondene vi forvalter.
Det mener vi er det beste for at du skal tro på det vi gjør. For dine gaver til de du er glad i.