Etter NSG Årsmøte er det kvinnelig leder i både NGF og NSG

Da Helge Wangen rundet av etter fire år som styreleder kunne han overlevere en organisasjon med god økonomi, fornøyde medlemmer og en klar målsetning om å spre golfglede.
Grethe Kristensen Nysveen tok begeistret i mot styreledervervet under NSG Årsmøte på Gardermoen lørdag, og ble dermed den først kvinnelige styreleder i NSGs 26 år lenge historie.
Dermed er Norge også det første og eneste land i verden med kvinnelig ledere både i forbund og seniorgolf. Det kan det komme mye godt ut av, skal vi tro de to lederne Marit og Grethe (bildet) som allerede har funnet tonen.

NSG Styre 2017-Liten
Her er styret som (fra venstre) består av Lasse Delebekk (vara), Asle P Johansen (styremedlem), Elin Horgen, Grethe Kristensen Nysveen (styreleder), Brita Kleven Thorsvik (vara), Jon Ragnar Krogstad (styremedlem), Geir Rune Djuve (styremedlem), Ola Bøe (styremedlem) og Anne Ki Klemetsen (vara).